Neurorehabilitering er for personer med en erhvervet hjerneskade

3 dec, 2021

l

Team Jamie

Når en person pådrager sig en hjerneskade, opstår der i mange tilfælde et tab af en eller flere færdigheder. Det gør, at personen efterfølgende får nogle helt andre forudsætninger for at leve sit liv. Ofte er der sket en markant ændring i forhold til, før hjerneskaden opstod.  

Det er en svær situation for både personen med den erhvervede hjerneskade, men også for personens familiemedlemmer. Det er de færreste familiemedlemmer, der har færdighederne eller selv magter at stå for en genlæring af færdigheder. Der er derfor brug for fagfolk med viden og ekspertise på området. Derved kan den hjerneskadede og familien få det bedste forløb for alle. 

Hvad er neurorehabilitering?

Neurorehabilitering er en målrettet proces, der ofte er tidsbestemt. Hele processen foregår i et tæt samarbejde mellem personen, der har en neurologisk dysfunktion (opstået på grund af sygdom, traumer eller misdannelser), personens familie og de faggrupper, som er relevante for forløbet.

Formålet med en neurorehabilitering er, at den ramte person får genvundet den størst mulige funktionsevne og selvstændighed.

Sådan bør en neurorehabilitering foregå

Et rehabiliteringsforløb bør tage udgangspunkt i den ramtes personlige ønsker, daglige liv, vaner og behov samt vedkommendes aktuelle færdigheder. Der bør desuden lægges vægt på, hvad den hjerneskadedes tidligere interesser var for at skabe en meningsfuld sammenhæng i træningen. 

En tværfaglig rehabiliteringsindsats bør derudover inddrage dagligdagsaktiviteter som en del af fundamentet for rehabiliteringen. Dette er med henblik på, at det bør være et mål i sig selv at kunne klare daglige gøremål så vidt muligt.